ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG

Áp dụng từ ngày 01/8/2023.

Các điều khoản bán hàng này (“Điều khoản & Điều kiện”) tạo thành hợp đồng giữa (a) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SHISEIDO VIỆT NAM (“SHISEIDO”) và (b) bất kỳ cá nhân nào (“Khách Hàng”) mong muốn mua Sản Phẩm được bán bởi SHISEIDO (“Sản Phẩm”) thông qua trang thương mại điện tử https://www.cledepeau-beaute.com.vn (“Trang web”). Các Điều khoản & Điều kiện cũng bao gồm Chính Sách Vận ChuyểnChính Sách Đổi Hàng của SHISEIDO

SHISEIDO là công ty được đăng ký tại Việt Nam, GPKD: 0309672832, tọa lạc tại Lầu 27 Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Liên hệ: customerservice@cledepeaubeaute.vn

Theo các Điều khoản & Điều kiện này, Khách Hàng và SHISEIDO được gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”. Khách Hàng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi sử dụng Trang web hoặc đặt bất kỳ đơn đặt hàng nào cho Sản Phẩm. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc mua bất kỳ Sản Phẩm nào, Khách Hàng xác nhận rằng mình chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện này và đồng ý tuân thủ chúng. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện này, Khách Hàng không được sử dụng Trang web hoặc mua bất kỳ Sản Phẩm nào.

Xin lưu ý rằng Sản Phẩm được bán thông qua mạng lưới bán lẻ chọn lọc và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của Khách Hàng. SHISEIDO sẽ có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào không tương ứng rõ ràng với việc bán lẻ.

Quyền truy cập của Khách Hàng vào Trang web cũng chịu sự điều chỉnh của Điều khoản Sử dụng của Trang web cũng như Thông báo về Bảo vệ Thông tin Cá nhân, cả hai đều có thể truy cập được trên Trang web.

Khách Hàng có thể ghi lại hoặc in ra các Điều khoản & Điều kiện này với điều kiện là Khách Hàng không sửa đổi các Điều khoản & Điều kiện này.

Mọi yêu cầu đặc biệt của Khách Hàng liên quan đến bất kỳ đơn đặt hàng nào luôn phải tuân theo thỏa thuận trước bằng văn bản của SHISEIDO. Bất kỳ điều khoản nào mà Khách Hàng có thể cung cấp hoặc đính kèm với bất kỳ đơn đặt hàng nào sẽ không có hiệu lực trừ khi được SHISEIDO đồng ý bằng văn bản.

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG

Các Điều khoản & Điều kiện này đặt ra các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc bán hàng trực tuyến và việc SHISEIDO giao Sản Phẩm cho Khách Hàng, cũng như các quyền và nghĩa vụtương ứng của các Bên phát sinh từ việc bán Sản Phẩm trực tuyến được cung cấp trên Trang web.

ĐIỀU 2: SẢN PHẨM

2.1. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sản Phẩm có sẵn để mua trên Trang web và mô tả chi tiết của chúng được hiển thị trên Trang web để cho phép Khách Hàng tiềm năng có được thông tin về các đặc điểm chính của Sản Phẩm mà Khách Hàng muốn mua trước khi đặt hàng.

SHISEIDO sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng hình ảnh mô tả trực quan về Sản Phẩm hiển thị trên Trang web là bản sao trung thực của Sản Phẩm gốc. Tuy nhiên, bởi vì SHISEIDO không có toàn quyền kiểm soát các thuộc tính hiển thị màu sắc của phần cứng và phần mềm máy tính của Khách Hàng, SHISEIDO không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sự thiếu chính xác nào của các bức ảnh hiển thị trên Trang web.

SHISEIDO cũng sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng mô tả Sản Phẩm là chính xác.

Khách Hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu bất kỳ lời khuyên nào liên quan đến Sản Phẩm và việc sử dụng Sản Phẩm có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng của SHISEIDO bằng cách sử dụng thông tin chi tiết liên hệ được đề cập ở trên.

2.2 SẢN PHẨM SẴN CÓ

2.2.1. Sản Phẩm do SHISEIDO bán là những Sản Phẩm được giới thiệu trên Trang web vào ngày Khách Hàng truy cập Trang web, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

SHISEIDO sẽ nỗ lực hợp lý để báo cáo mọi trường hợp Sản Phẩm của mình không có sẵn vĩnh viễn hoặc tạm thời trên trang thông tin của Trang web mô tả từng Sản Phẩm hoặc tại thời điểm Khách Hàng đặt hàng.

2.2.2. Thông báo rằng Sản Phẩm không có sẵn có thểđược đưa ra vào bất kỳ thời điểm nào kể từ khi phê duyệt đơn đặt hàng cho đến khi giao hàng. Nếu Khách Hàng đã bị tính phí tại thời điểm hủy, SHISEIDO cam kết hoàn trả toàn bộ giá trị đơn đặt hàng cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất nếu đơn đặt hàng bị hủy toàn bộ hoặc giá trị của Sản Phẩm không có sẵn nếu chỉ một phần đơn đặt hàng đã bị hủy, trực tiếp đến tài khoản ngân hàng/thẻ ngân hàng đã dùng để thanh toán đơn đặt hàng.

Khi một trang đề cập đến quà tặng hoặc sản phẩm mẫu miễn phí khi mua hàng, điều này tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Đơn đặt hàng sẽ không bị hủy trong trường hợp không có sản phẩm mẫu hoặc quà tặng miễn phí.

ĐIỀU 3: GIÁ

Giá của Sản Phẩm là cố định và được tính bằng Việt Nam đồng. Giá áp dụng sẽ là giá được hiển thị trên Trang web tại thời điểm Khách Hàng đặt hàng.

Giá Sản Phẩm được niêm yết đã bao gồm tất cả các loại thuế. Chi phí giao hàng (bao gồm mọi khoản thuế và phí liên quan đến việc giao hàng) sẽ được liệt kê riêng trong giỏ hàng và sẽđược nêu trong bản tóm tắt đơn đặt hàng trước khi Khách Hàng phê duyệt và mua hàng lần cuối. Tất cả các chi phí sẽđược nêu trong email xác nhận đơn đặt hàng được gửi sau đó cho Khách Hàng.

Tổng giá nêu trong bản tóm tắt đơn đặt hàng và trong email xác nhận đơn đặt hàng bao gồm tất cả các khoản phí được tính cho Khách Hàng, bao gồm tất cả các loại thuế và phí cũng như chi phí giao hàng.

Giá bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ và mọi thay đổi về thuế suất theo luật định sẽ được phản ánh trong giá của Sản Phẩm có trên Trang web, kể từ ngày thuế suất mới có hiệu lực.

Nếu Khách Hàng sử dụng thẻ ngân hàng gắn liền với tài khoản có mệnh giá bằng loại tiền tệkhác Việt Nam đồng, ngân hàng của Khách Hàng có thể tính phí chuyển đổi tiền tệ và chi phí ngân hàng mà Khách Hàng phải chịu toàn bộ. Nếu Khách Hàng quyết định trả lại Sản Phẩm, các chi phí này sẽ không được hoàn trả.

Giá được tính thường sẽ được xác minh như một phần của xác nhận đơn đặt hàng. Trong trường hợp có sai sót về giá niêm yết của Sản Phẩm tại thời điểm đặt hàng, trong đó giá chính xác của Sản Phẩm thấp hơn giá niêm yết, Khách Hàng sẽ phải trả số tiền thấp hơn. Nếu giá chính xác của Sản Phẩm cao hơn giá niêm yết, SHISEIDO sẽ liên hệ với Khách Hàng để cung cấp cho Khách Hàng lựa chọn duy trì đơn đặt hàng khi thanh toán đúng giá hoặc hủy đơn đặt hàng.

ĐIỀU 4: ĐẶT HÀNG

4.1 CÁCH ĐẶT HÀNG

Bằng cách duyệt Trang web, Khách Hàng có thể có thêm thông tin về các Sản Phẩm khác nhau đang được bán vào ngày Khách Hàng truy cập.

Để đặt hàng trên Trang web, Khách Hàng phải ít nhất 13 tuổi, có năng lực hành vi dân sư để bịràng buộc bởi các Điều khoản & Điều kiện này và có phương thức thanh toán theo yêu cầu trên Trang web.

Khách Hàng nên lưu ý rằng họ có thể thay đổi ý định, sửa đổi đơn đặt hàng, hủy đơn đặt hàng hoặc thêm Sản Phẩm khác vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình đặt hàng, cho đến khi họ xác nhận đơn đặt hàng và thanh toán.

Sau khi đơn đặt hàng được xác nhận, việc mua bán sẽ là cuối cùng (tuân theo các quyền hợp pháp của Khách Hàng).

Khách Hàng không được cung cấp chi tiết thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của mình trên biểu mẫu liên hệ, cuộc trò chuyện trực tiếp, email, thư hoặc fax.

4.2. XÁC NHẬN ĐƠN ĐẶT HÀNG

Sau khi Khách Hàng xác nhận đơn đặt hàng và khoản thanh toán đã được thực hiện, bản tóm tắt đơn hàng do Khách Hàng đặt liệt kê tất cả các Sản Phẩm đã đặt hàng sẽ được hiển thị và một email xác nhận đơn đặt hàng sẽ được gửi đến Khách Hàng.

ĐIỀU 5: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA

(Các) Sản Phẩm được đặt hàng sẽ do Khách Hàng chịu rủi ro khi giao hàng. Quyền sở hữu đối với (các) Sản Phẩm đã đặt hàng cũng sẽ được chuyển cho Khách Hàng khi giao hàng, với điều kiện SHISEIDO đã nhận được thanh toán đầy đủ tất cả các khoản tiền đến hạn liên quan đến (các) Sản Phẩm, bao gồm mọi khoản phí giao hàng.

ĐIỀU 6: THANH TOÁN

6.1. PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN

Thanh toán phải được thực hiện trên Trang web ngay tại thời điểm đặt hàng, bằng Việt Nam đồng và bằng các phương thức thanh toán có sẵn trên Trang web. Bất kỳ phương thức thanh toán nào khác sẽ không được chấp nhận.

Khách Hàng theo đây bảo đảm với SHISEIDO rằng Khách Hàng có tất cả các quyền cần thiết để sử dụng phương thức thanh toán đã chọn của mình tại thời điểm đơn đặt hàng được phê duyệt.

SHISEIDO có quyền hủy đơn đặt hàng chưa được thanh toán đầy đủ và Khách Hàng sẽ được thông báo về việc này qua email.

6.2 GIAO DỊCH AN TOÀN

Giao dịch đặt hàng sẽ được thực hiện phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn bảo mật ngân hàng hiện hành.

ĐIỀU 7: GIAO HÀNG VÀ NHẬN HÀNG

7.1. ĐIỀU KHOẢN VÀ CHI PHÍ GIAO HÀNG

Sản Phẩm được đặt hàng chỉ có thể được giao đến Việt Nam.

Sau khi đơn hàng đã được chuẩn bị, đơn hàng sẽ được gửi đến địa chỉ bưu điện do Khách Hàng cung cấp khi đặt hàng.

Khi mà các đơn đặt hàng được giao bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, SHISEIDO từ chối, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện chậm trễ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ giao hàng này nếu điều này phát sinh từ lỗi của chính Khách Hàng hoặc từ sự kiện bất khả kháng.

Trong mọi trường hợp, đơn đặt hàng phải được giao trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách Hàng đặt hàng, với điều kiện là phải thanh toán đầy đủ số tiền phải thanh toán.

Nếu đơn hàng không được giao trong khung thời gian này, Khách Hàng có quyền hủy đơn hàng của mình. Sau đó, số tiền Khách Hàng đã thanh toán sẽ được hoàn lại.

7.2 GIAO HÀNG TRỄ

Khách Hàng phải thông báo cho SHISEIDO về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao đơn hàng mà Khách Hàng biết càng sớm càng tốt bằng các phương thức liên hệ nêu trên.

7.3 NHẬN SẢN PHẨM

Mỗi lần giao hàng sẽ được coi là đã được thực hiện sau khi Khách Hàng hoặc bên thứ ba do Khách Hàng chỉđịnh đã chiếm hữu (các) Sản Phẩm thực tế, có chữ ký trên phiếu giao hàng nếu có.

Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra xem Sản Phẩm được giao có tuân thủ đơn đặt hàng và ởtình trạng tốt khi nhận được hay không.

Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc thiếu, Khách Hàng phải thông báo kịp thời cho người vận chuyển theo mẫu của người vận chuyển nếu có và cung cấp mức độ chi tiết hợp lý. Trong mọi trường hợp, Khách Hàng cũng phải liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng của SHISEIDO bằng các phương pháp được cung cấp ở trên mà không được chậm trễ quá mức.

ĐIỀU 8: CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

Tham khảo tại đây Chính sách Đổi hàng.

ĐIỀU 9: BẢO ĐẢM THEO LUẬT ĐỊNH

SHISEIDO không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ bảo đảm nào được pháp luật ngụ ý rằng việc loại trừ hoặc giới hạn là trái pháp luật. Theo những điều đã nói ở trên, SHISEIDO không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện này.

ĐIỀU 10: TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB

SHISEIDO từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự bất tiện hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng mạng Internet của Khách Hàng, chẳng hạn như sự cố dịch vụ, sự xâm nhập từ bên ngoài hoặc sự hiện diện của vi-rút máy tính và việc Trang web không có sẵn do hoạt động bảo trì, lỗi kỹ thuật hoặc sự kiện bất khả kháng.

SHISEIDO sẽ không chịu trách nhiệm về những sai sót phi vật chất.

SHISEIDO sẽ không chịu trách nhiệm nếu dịch vụ khách hàng không khả dụng do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của SHISEIDO, bao gồm cả trường hợp lỗi kỹ thuật, gián đoạn mạng điện thoại hoặc internet, lỗi thiết bị, v.v.

SHISEIDO chịu trách nhiệm trước Khách Hàng về những tổn thất và thiệt hại có thể thấy trước do SHISEIDO gây ra. Mất mát hoặc thiệt hại có thể thấy trước nếu điều đó hiển nhiên sẽ xảy ra. SHISEIDO không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình đối với Khách Hàng nếu làm như vậy là trái pháp luật. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của SHISEIDO hoặc sơ suất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của SHISEIDO; vì gian lận hoặc xuyên tạc mang tính gian lận; hoặc do vi phạm các quyền hợp pháp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm. SHISEIDO không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc mất lợi nhuận trong kinh doanh. SHISEIDO chỉ cung cấp Sản Phẩm cho mục đích sử dụng trong gia đình và cá nhân.

Trách nhiệm pháp lý của SHISEIDO đối với Khách Hàng theo hoặc liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được giới hạn ở mức gấp ba lần số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán cho Sản Phẩm (từ đó phát sinh trách nhiệm pháp lý đó).

Các giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trên được thực hiện trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép và không ảnh hưởng đến quyền của Khách Hàng với tư cách là người tiêu dùng.

ĐIỀU 11: NĂNG LỰC

Tất cả Khách Hàng phải ít nhất 13 tuổi và có khả năng bị ràng buộc bởi các Điều khoản & Điều kiện này để đặt hàng trên Trang web.

ĐIỀU 12: QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông báo về quyền riêng tư của SHISEIDO, có sẵn tại đây trên Trang web, là một phần của các Điều khoản & Điều kiện này. Thông báo về Quyền riêng tư mô tả cách SHISEIDO xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng mà SHISEIDO thu thập hoặc dữ liệu mà Khách Hàng cung cấp khi đặt hàng trên Trang web.

ĐIỀU 13: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

SHISEIDO sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao Sản Phẩm nào nếu sự chậm trễ hoặc không giao đó hoàn toàn hoặc một phần do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát hợp lý của SHISEIDO gây ra. Những trường hợp này bao gồm nhưng không giới hạn ở: (a) thiên tai, động đất, lũ lụt, hạn hán hoặc thảm họa thiên nhiên khác; (b) sự chậm trễ hoặc không giao hàng của nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ; (c) quy định hoặc hành động hoặc luật pháp của chính phủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc áp đặt hạn chế, hạn ngạch hoặc 6lệnh cấm xuất khẩu hoặc nhập khẩu; (d) áp dụng các biện pháp trừng phạt, cấm vận hoặc cắt đứt quan hệ ngoại giao; (e) tấn công khủng bố, nội chiến, bạo động dân sự hoặc bạo loạn, chiến tranh, đe dọa hoặc chuẩn bị cho chiến tranh, xung đột vũ trang; (f) dịch bệnh hoặc đại dịch; và (g) bất kỳ tranh chấp lao động hoặc thương mại, đình công, bãi công hoặc đóng cửa nơi làm việc.

ĐIỀU 14: HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu một hoặc nhiều điều khoản trong các Điều khoản & Điều kiện này bị coi là không hợp lệ hoặc được tuyên bố như vậy khi áp dụng luật hoặc quy định hoặc theo phán quyết cuối cùng của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền, thì các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

ĐIỀU 15: TỪ BỎ

Nếu Khách Hàng hoặc SHISEIDO không thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản & Điều kiện này thì bên đó không bị ngăn cản thực thi phần đó của các Điều khoản & Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào.

ĐIỀU 16: TIÊU ĐỀ

Trong trường hợp có sự khác biệt về cách giải thích giữa bất kỳ tiêu đề nào của điều khoản và bất kỳ điều khoản thực tế nào của các Điều khoản & Điều kiện này, các tiêu đề đó sẽ được coi là vô hiệu.

ĐIỀU 17: THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY

SHISEIDO có quyền sửa đổi các Điều khoản & Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào. Mọi phiên bản mới của các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được công bố trên Trang web. Phiên bản được xuất bản trực tuyến trên Trang web sẽ luôn được ưu tiên hơn tất cả các phiên bản khác của các Điều khoản & Điều kiện này. Tuy nhiên, các Điều khoản & Điều kiện áp dụng là những Điều khoản & Điều kiện được Khách Hàng chấp nhận tại thời điểm đặt hàng.

ĐIỀU 18: TÍNH TỔNG THỂ CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY

Các Điều khoản & Điều kiện này và bản tóm tắt đơn đặt hàng được gửi cho Khách Hàng sẽ tạo thành một hợp đồng tổng thể bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên.

ĐIỀU 19: NGÔN NGỮ

Các Điều khoản & Điều kiện này của Trang web được soạn thảo bằng tiếng Việt. Toàn bộ nội dung của Trang web chỉ có thể truy cập được bằng tiếng Việt.

ĐIỀU 20: LUẬT ÁP DỤNG – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Khách Hàng đồng ý rằngmọi tranh chấpgiữa các Bên liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện này hoặc bất kỳ lệnh nào sẽ thuộc thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam.

Giỏ hàng

0 Các sản phẩm -

TỔNG CỘNG VND 0