CHÍNH SÁCH COOKIES

Ngày hiệu lực: ngày 06 tháng 03 năm 2024

Chính sách Cookie này áp dụng cho trang web có thể được truy cập tại địa chỉ sau https://www.cledepeau-beaute.com.vn/vi/home. Nó xác định cách chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự khác trên trang web của chúng tôi. Nó nên được đọc cùng với Thông Báo Về Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi, trong đó nêu rõ chi tiết về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Cookie được sử dụng làm tiêu chuẩn trực tuyến, thường để cho phép quản lý và hoạt động bình thường và tối ưu của các trang web và các tính năng của chúng. Tuy nhiên, một số cookie nhất định có thể được sử dụng cho các mục đích cụ thể hơn những mục đích được nêu chi tiết sau đây và do đó có thể phải có sự đồng ý trước của bạn. Bạn có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách đưa ra hoặc từ chối sự đồng ý của bạn. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để ngăn chặn hoặc kiểm soát việc sử dụng cookie.

Mục đích của chính sách cookie này là để thông báo cho bạn về cách chúng tôi sử dụng các cookie và, nếu có thể có liên quan, cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối sử dụng cookie.

Việc sử dụng này cho phép bạn truy cập thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie và, nếu có thể có liên quan, chấp nhận hoặc từ chối cookie theo danh mục.

COOKIE LÀ GÌ?

Cookie là những tập dữ liệu nhỏ, được lưu trong máy tính của bạn (hoặc trên các thiết bị có trình duyệt mạng như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Một cookie thường chứa thông tin tên của trang web mà cookie đó xuất phát, tuổi thọ của cookie (tức là nó sẽ tồn tại trên thiết bị của bạn bao lâu) và một giá trị, thường là một số duy nhất được tạo ngẫu nhiên.

COOKIES ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GÌ?

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn, giúp Trang web của chúng tôi dễ sử dụng hơn và điều chỉnh tốt hơn trang web và sản phẩm của chúng tôi cho phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn. Cookie cũng có thể được sử dụng để giúp tăng tốc các hoạt động và trải nghiệm trong tương lai của bạn trên Trang web của chúng tôi. Ví dụ: chúng được sử dụng để ghi nhớ sở thích của bạn (ngôn ngữ, quốc gia, v.v.) trong khi duyệt web và trong các lần truy cập trong tương lai. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để tổng hợp số liệu thống kê cho phép chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng trang web của chúng tôi và giúp cải thiện cấu trúc và nội dung của trang web. Chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân bạn từ thông tin được thu thập. Chúng tôi có thể sử dụng cookie, thẻ hoặc các hệ thống tương tự khác để lấy thông tin cho phép chúng tôi hiển thị cho bạn, trên trang web của chúng tôi hoặc trang web của bên thứ ba hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác, quảng cáo dựa trên phân tích thói quen trình duyệt của bạn ..

AI SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRỮ TẠI COOKIES?

Thông tin được lưu trữ trong cookies từ trang web của chúng tôi được sử dụng độc quyền bởi và cho chúng tôi, ngoại trừ những thông tin từ "cookie của bên thứ ba", được xác định bên dưới (cookie nhắm mục tiêu/quảng cáo và cookie từ các mạng xã hội đối tác và các đối tác phân tích và quảng cáo), được sử dụng và quản lý bởi các bên khác cung cấp dịch vụ mà chúng tôi đã đăng ký nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm duyệt web của bạn.

CHÚNG TÔI CÓ ĐẶT COOKIE TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG?

Chúng tôi có thể đặt cookie của chúng tôi trên các trang web của các đối tác hiển thị quảng cáo cho nhãn hiệu và / hoặc sản phẩm của chúng tôi. Những cookie này chủ yếu được sử dụng để hiển thị cho bạn nội dung phù hợp, tương ứng với sở thích của bạn và để phân tích việc xem nội dung của chúng tôi (bao gồm cả quảng cáo).

CHÚNG TÔI LƯU TRỮ COOKIE TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi thường lưu trữ và sử dụng cookie trong tối đa 12 tháng.
Khi bạn đồng ý hoặc từ chối sử dụng cookie, lựa chọn này có hiệu lực trong 6 tháng. Sau khoảng thời gian này, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý một lần nữa.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NHỮNG COOKIES NÀO?

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie và / hoặc các công nghệ tương tự khác như thiết bị IDs (device-IDs), đèn hiệu web hoặc thẻ internet để thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định. Nói chung, khi chúng tôi sử dụng loại công nghệ này, thông tin hoặc mã được chuyển giao hoặc tư vấn bởi website của chúng tôi trên ổ cứng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để lưu trữ và đôi khi theo dõi thông tin liên quan đến bạn. Cookie và các công nghệ tương tự cho phép bạn được nhận ra khi bạn sử dụng cùng một máy tính hoặc thiết bị di động để truy cập lại các trang web và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và có thể được sử dụng để quản lý một loạt các tính năng như được nêu chi tiết trong Thông Báo Về Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân.

Chúng tôi sử dụng các loại cookies sau:

  • • Cookies thực sự cần thiết. Những cookie này là cần thiết để cho phép trang web của chúng tôi hoạt động và không thể bị vô hiệu hóa trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường được thiết lập để đáp ứng các hành động bạn thực hiện và cấu thành yêu cầu dịch vụ, ví dụ như xác định tùy chọn của bạn về quyền riêng tư, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể xác định cấu hình trình duyệt của mình để chặn hoặc được thông báo về sự tồn tại của các cookie này, nhưng một số phần nhất định của trang web có thể bị ảnh hưởng. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nào liên quan đến danh tính cá nhân.
  • • Cookies phân tích / hiệu suất. Những cookie này cho phép chúng tôi xác định số lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để đo lường và cải thiện hiệu suất trang web. Chúng cũng giúp chúng tôi xác định các trang được truy cập nhiều nhất / ít nhất và xác định cách khách truy cập duyệt trang web. Nếu bạn không chấp nhận các cookie này, chúng tôi sẽ không được thông báo rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi.
  • • Cookies chức năng. Chúng cho phép chúng tôi nhận diện bạn khi bạn truy cập lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của mình, chào đón bạn bằng tên và lưu trữ tùy chọn của bạn(ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn). Điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn và sở thích của bạn.
  • • Cookies nhằm mục tiêu / quảng cáo. Những cookies này có thể được đặt trên trang web của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng có thểđược sử dụng bởi các công ty này để xác định sở thích của bạn và đề xuất quảng cáo có liên quan trên các trang web khác. Chúng không trực tiếp lưu trữ dữ liệu cá nhân, nhưng chúng dựa trên ID duy nhất của trình duyệt và thiết bị Internet của bạn. Nếu bạn không cho phép các cookie này, quảng cáo của bạn sẽ ít được nhắm mục tiêu hơn.
  • • Cookies từ các mạng xã hội đối tác và các đối tác phân tích và quảng cáo. Những cookie này được kích hoạt bởi các dịch vụ được đề xuất trên phương tiện truyền thông xã hội mà chúng tôi đã thêm vào trang web để cho phép bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi với mạng lưới và người quen của bạn. Chúng cũng cho phép chúng tôi theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web và mạng xã hội khác và xác định sở thích của bạn. Điều này có thể có tác động đến nội dung và thông điệp được hiển thị trên các trang web khác mà bạn tham khảo. Nếu bạn không cho phép các cookie này, bạn có thể không thể sử dụng hoặc xem các công cụ chia sẻ này.

LÀM CÁCH NÀO BẠN CÓ THỂ CÁ NHÂN HÓA TÙY CHỌN COOKIE CỦA MÌNH TRONG CÀI ĐẶT CỦA TRÌNH DUYỆT INTERNET?
Theo mặc định, các trình duyệt Internet thường chấp nhận cookie nhưng bạn có thể điều chỉnh dễ dàng bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn chọn hủy kích hoạt cookie trên trình duyệt của mình, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách cá nhân hóa cookie của bạn trong cài đặt trình duyệt của bạn, vui lòng tham khảo các liên kết sau:

Trình duyệt Internet Explorer: https://support.microsoft.com/vi-vn/windows/xo%CC%81a-va%CC%80-qua%CC%89n-ly%CC%81-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d ;
Trình duyệt Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US;
Trình duyệt Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=vi&sjid=3599575758849542207-AP;
Trình duyệt Firefox: https://support.mozilla.org/vi/kb/xoa-cookie-va-du-lieu-trang-web-trong-firefox;
Trình duyệt Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.
Để biết thêm thông tin về các trình duyệt thường được sử dụng khác, vui lòng tham khảo https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Giỏ hàng

0 Các sản phẩm -

TỔNG CỘNG VND 0